Kosten

Kosten bij lidmaatschap Laikjoe vriendschap  
Intake en inschrijving: € 39,95 (eenmalig)*
Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor een jaar: €12,50 per maand*
Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor een half jaar: €17,50 per maand*
Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor 3 maanden: €20,00 per maand*
Deelname aan activiteiten: gemiddeld €15,- per activiteit *
Vriendschapsbegeleiding: kosten afhankelijk van jullie wensen*
Begeleiding 'nieuwe-vrienden' groepen: gemiddeld €15,- per activiteit*
   
Combinatie lidmaatschap Laikjoe vriendschap en Lofjoe dating  
Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor een jaar: €19,50 per maand*
Lidmaatschap / bemiddelingskosten half jaar: €29,50 per maand*
Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor 3 maanden: €32,50 per maand*
   
Kosten laikjoe activiteiten (zonder lidmaatschap)  
Inschrijving en kennismakingsgesprek: €39,95* (eenmalig)

Wanneer een intake voor Laikjoe buiten het werkgebied plaatsvind zal er een kilometervergoeding van € 0,29 per km in rekening gebracht worden.

Bij betalingen vanuit PGB of via onderaannemerschap vanuit een zorgorganisatie, worden vanwege de extra administratieve verplichtingen, extra kosten berekend. Deze administratieve kosten bedragen 10 euro bij inschrijving SVB en bij individuele, maandelijkse facturen.

* producten worden onder aan deze pagina toegelicht.

 

Vergoeding vanuit gemeente?

Heb je al een indicatie of beschikking vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) of de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en deze is in een PGB (persoonsgebonden budget), dan zouden wij hieruit betaald kunnen worden.
Heb je een WLZ of WMO indicatie/beschikking in ZIN (zorg in natura), dan kunnen wij hieruit alleen betaald worden wanneer jouw zorgaanbieder ons als onderaannemer wil contracteren.

Heb je nog helemaal geen beschikking of indicatie dan zou je kunnen kijken of je voor een vergoeding vanuit de gemeente in aanmerking komt;


Vergoeding vanuit de gemeente:
Of je voor een vergoeding in aanmerking komt, bepaalt de gemeente waar je woont. Wanneer je ondersteuning of begeleiding nodig hebt kun je contact opnemen met het sociale team (WMO) van je gemeente. Een consulent van dit team zal dan in gesprek gaan met jou om te kijken welke ondersteuning jij nodig hebt en wat je zelf kan doen. Dit gesprek heet "het keukentafelgesprek". Na dit gesprek maakt de consulent een verslag. Afhankelijk van wat de uitkomst is van het gesprek en het verslag, zal de gemeente begeleiding voor een vastgestelde periode vergoeden. Dit komt dan meestal in een beschikkingsbrief te staan (vroeger heette dit de indicatie). Mocht je voor begeleiding of ondersteuning vanuit Lofjoe of Laikjoe in aanmerking komen dan zal de beschikking in de vorm van een persoonsgebonden budget afgegeven moeten worden. Dit betekent dat de gemeente het geld wat jij (voor je begeleiding) vergoedt krijgt, zal betalen aan de Sociale Verzekerings Bank. Jij (of iemand die je financiën beheert) stuurt de rekeningen voor Laikjoe naar de Sociale verzekering Bank en zij betalen deze dan aan Laikjoe.

Houdt er rekening mee dat het gemiddeld twee maanden duurt voordat een beschikking vanuit de gemeente geregeld is.

Zelf betalen?

Uiteraard is zelf Laikjoe betalen ook een optie. Bijvoorbeeld:

- wanneer je het zelf kan betalen,
- wanneer je snel geholpen wilt worden,
- wanneer je niet aan alle gemeenteregels gebonden wil zijn.

Toelichting producten:

Intake en inschrijving: (eenmalig)

Wanneer je jezelf hebt ingeschreven via de site, volgt er een kennismakingsgesprek.

Kies je voor Laikjoe vriendschap dan gaan we in gesprek over wie jij bent en wat jij zoekt in een maatje. Graag willen we weten waar we jou bij kunnen ondersteunen in het contact maken en onderhouden met anderen. We bespreken ook welke activiteiten jou leuk lijken om te gaan doen. Als laatste praten we over de voorwaarden van Laikjoe en regelen we het financiële stuk. We maken een dossier aan waardoor we op zoek kunnen naar een maatje die bij jou past.
Kies je voor Laikjoe activiteiten dan gaan we in gesprek over onze verschillende activiteiten. We praten over wie jij bent en wat jij nog leuk zou vinden om als activiteit te gaan doen in de Kempen. Als laatste bespreken we de voorwaarden van Laikjoe en regelen we het financiële stuk. Hierna kun je jezelf opgeven voor de activiteiten.

Producten Laikjoe vriendschap

Lidmaatschap

Wanneer je je inschrijft en lid wordt van Laikjoe vriendschap, kun je je voor elke activiteit van Laikjoe inschrijven, zoals de ontmoetingsavonden en andere activiteiten. In de tussentijd zoeken wij naar een maatje voor jou en begeleiden wij jullie contacten. Na je abonnementstermijn kun je je inschrijving maandelijks stopzetten. Je kunt hiervoor een mail sturen. Mocht je je abonnement niet stopzetten, dan wordt het automatisch maandelijks verlengd.

Activiteiten:

Wij organiseren elke maand activiteiten waar jij je voor kan schrijven. Je betaalt voor jouw activiteit naar keuze. De kosten kunnen variëren per activiteit, maar staan hier vooraf bij vermeldt.
Deze activiteiten vinden plaats in een groep en worden begeleid. Tijdens de activiteiten ondersteunen wij jou bij het aangaan van contacten met anderen.

Vriendschapsbegeleiding: kosten afhankelijk van jullie wensen

Mochten we een leuk maatje voor je hebben gevonden dan kunnen wij je begeleiden tijdens een eerste ontmoeting of activiteit samen. Soms zijn de eerste contacten met iemand die je aardig vindt nog erg spannend en is het fijn iemand jullie daarbij begeleidt. De kosten die we hiervoor rekenen zijn afhankelijk van jullie wensen en de tijdsduur met betrekking tot de activiteit die jullie willen ondernemen.

 Begeleiding 'nieuwe vrienden' groepen:

Bij Laikjoe proberen we ook vriendengroepen te vormen. Meestal met een groepje deelnemers wat op loop/fiets afstand bij elkaar vandaan woont.  De eerste fase bestaat uit het wennen aan en ontmoeten van andere leden tijdens onze activiteiten. Nadat men zich veilig voelt en anderen beter heeft leren kennen, gaan we in een tweede fase deelnemers matchen tot een groep. Bij dit machten kijken wij naar woongebied, interesses en niveau. We checken onze  “nieuwe groep” bij deelnemers zelf. Wanneer men deel wil nemen aan de groep dan starten we met fase drie. Hierin plannen we de “nieuwe vrienden” dag. Op deze dag begeleiden we onderlinge huisbezoeken van deze deelnemers aan elkaar. Iedereen weet dan waar elke deelnemer woont en hoe ze daar zouden kunnen komen. In de derde fase wordt er een “nieuwe vrienden appgroep” opgezet, waarin deelnemers gestimuleerd worden om steeds zelfstandiger ontmoetingen met elkaar te plannen. Vanuit Laikjoe zijn wij ook onderdeel van deze appgroep en sturen bij waar nodig, met als doel de zelfredzaamheid van de groep te bevorderen.

Product Laikjoe activiteit:

Activiteiten:

Wij organiseren elke maand activiteiten waar jij je voor in kan schrijven. Je betaalt voor jouw activiteit naar keuze. De kosten kunnen variëren per activiteit, maar staan hier vooraf bij vermeldt. Wanneer je geen lid bent, maar toch deel wilt nemen aan activiteiten betaal een hoger bedrag per activiteit. Hoeveel dit is hangt af van de activiteit en wordt bij de activiteit vermeld. Je kan zelf kiezen voor welke activiteiten je je inschrijft.
Deze activiteiten vinden plaats in een groep en worden begeleid. Ben je geen lid van Laikjoe vriendschap dan zullen wij je niet extra ondersteunen in vinden van een maatje of vriendschap tijdens onze activiteiten. Natuurlijk begeleiden we wel in het maken van contact met anderen tijdens de activiteiten.