Ouders/Verwijzers

Waarom Laikjoe of Lofjoe?               

Sociale contacten worden uitgebreid
       Mantelzorgers worden ontlast
Maatschappelijke participatie neemt toe
       Zelfredzaamheid & weerbaarheid worden vergroot
Invulling van vrije tijd neemt toe

Het aangaan van sociale contacten op het gebied van vriendschap, relaties of tijdens activiteiten gaat niet altijd vanzelf als je een verstandelijke beperking hebt. Vaak is er ondersteuning nodig om een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden (de regie te voeren). Met Laikjoe en Lofjoe proberen wij de zelfredzaamheid van mensen te vergroten op het gebied van sociale contacten. Dit doen we door d.m.v. trainingen, maar ook door een situatie te creëren waarin men naar eigen behoefte kan experimenteren. Naarmate de behoefte van de cliënt kunnen wij meer of minder ondersteunen in sociale situaties en contacten.
Doordat de sociale contacten van de cliënt uitbreiden zal de maatschappelijke participatie vergroten. Door inzet van Laikjoe en Lofjoe verbinden wij mensen met elkaar in de vorm van een (hopelijk) langdurige relatie in vriendschap of als partners.

Veel ondersteuning binnen het - vaak kleine - sociale netwerk van de cliënt wordt geboden door mantelzorgers. Met inzet van Laikjoe en Lofjoe verwachten wij dat mantelzorgers ontlast zullen worden in het motiveren van en ondersteunen in het aangaan van contacten met anderen. Door deze toename van sociale contacten en maatschappelijke participatie, verwachten wij dat cliënten zelfredzamer worden op het gebied van invulling van vrije tijd.